Уроци


тест

Т Е С Т –  по дисциплината “КОМУТАЦИОННИ СИСТЕМИ – 12 клас” (верен отговор – 0.5 точки)       1.Каква е същността на цифровата комутационна система? ...................................................

дата: 10 Юни 2015 виж ...