Нова спортна площадка

Нова спортна площадка

Многофункционална спортна площадка се откри официално тази сутрин в ТПГ „Стамен Панчев”. Лентата на новото съоръжение прерязаха инж. Соня Малинчева – директор на учебното заведение, и инж. Катя Ценева – пом. директор.  

Площадката притежава необходимия сертификат за това, че отговаря на европейските стандарти за провеждане на състезания по баскетбол и волейбол. Тя е със специална ударопоглъщаща настилка. Изграждането и оборудването й струват 65 000 лева. Сумата е осигурена от собствени средства на училището.