Преминаване в дистанционна форма на обучение

Преминаване в дистанционна форма на обучение

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Учебният процес в ТПГ "Стамен Панчев" продължава дистанционно при утвърдения график за обучение в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационните технологии от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.
Предоставям линк на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България:
Моля, класните ръководители да информират родителите и учениците, които нямат достъп до електронни устройства.