ТПГ „Стамен Панчев” спечели проект по програма „Еразъм” за 115 836 евро

ТПГ „Стамен Панчев” спечели проект по програма „Еразъм” за 115 836 евро

         Проектът ще стартира през следващата учебна година. Той ще даде възможност на ученици и учители от учебното заведение да провеждат теоретични и практически занятия в базите на технически колежи в Букурещ и Братислава, където се изучават същите специалности като в ТПГ „Стамен Панчев”.
        Това е втори образователен проект, който ТПГ „Стамен Панчев” печели. В първият бе осигурен стаж на ученици, изучаващи специалността „Телекомуникационни системи”, в  Техническия колеж „Едмонт Николау”в Букурещ. Учебното заведение предостави базата си за практически занятия на нашите ученици. През почивните дни те имаха възможност да посетят историческите и културните забележителности в румънската столица и около нея.
        Автор и на втория одобрен проект на учебното заведение е помошник директора инж. Катя Ценева.