Специалности


Автотранспортна техника с интензивно изучаване на английски език, професия-техник на транспортна техника

ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
                     ПРИЕМ: - след 7 клас, 1 паралелка – 26 ученици
                                
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години
      КВАЛИФИКАЦИЯ: Втора степен на професионална квалификация по
                                   професията „Техник по транспортна техника“

      ВЪЗМОЖНОСТИ: ​Да бъдете добър автомонтьор, да сте на „ти“ с електрониката на автомобила,
                                   да станете добър шофьор, да имате преуспяващ автосервиз,
                                   да продължите обучението си във ВУЗ.
 
В тази специалност се подготвят ученици за динамично развиващата се сфера на автотранспортната техника. Обучението е съобразено с новите технологии в автомобилостроенето и с европейските стандарти в тази област.
Професията осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта, включващи производство, експлоатация, диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили. Подготовката на учениците се извършва в изцяло ремонтирани, обновени и обзаведени със съвременни машини и съоръжения работилници. Добрата подготовка, която учениците получават им дава възможност да участват в национални състезания.

 Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:
  • Правоспособност за управление на МПС категория "B";
  • Знаят предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;
  • Познават и прилагат технологичната последователност на специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Измерват (изпитват), пресмятат и анализират всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Работят с приложен софтуер
    .

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование
за учебната 2018-2019г съгласно Наредба №10/01.09.2018

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи в ТПГ“Стамен Панчев“ за участие в приема 20.06.-26.06.2018
2. Поставяне на общодостъпно място списъци с приетите ученици на първи етап на класиране До 03.07.2018
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04.07 -06.07.2018
4. Обявяване на списъците с приетите ученици от втори етап на класиране До 12.07.2018
5. Записване на приетите ученици от втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втория етап на класиране 19.07.2018
7. Подаване на документи за  участие в трети кръг на класиране 20.07.-24.07.2018
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране До 26.07.2018
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. – 30.07.2018
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети кръг на класиране 02.08.2018
11. Попълване на незаетите места и записване До 11.09.2018
12. Утвърждане на осъществения държавен план прием До 14.09.2018

«« Назад