Специалности


Телекомуникационни системи с интензивно изучаване на английски език, професия техник по комуникационни системи

ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИE
                      ПРИЕМ: След 7-ми клас
 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години
      КВАЛИФИКАЦИЯ: Втора степен на професионална квалификация по
                                   професията 
 

    Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време.  Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.
    Тази специалност е с традиции в ТПГ „Стамен Панчев“. Училището разполага с две лаборатории - едната по електрически и електронни измервания, втората по електрически монтаж.
    Лабораториите са отлично оборудвани със съвременна  измервателна и диагностична техника, станции за запояване и разпояване на платки и готови елементи.
 

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование
за учебната 2018-2019г съгласно Наредба №10/01.09.2018

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи в ТПГ“Стамен Панчев“ за участие в приема 20.06.-26.06.2018
2. Поставяне на общодостъпно място списъци с приетите ученици на първи етап на класиране До 03.07.2018
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04.07 -06.07.2018
4. Обявяване на списъците с приетите ученици от втори етап на класиране До 12.07.2018
5. Записване на приетите ученици от втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втория етап на класиране 19.07.2018
7. Подаване на документи за  участие в трети кръг на класиране 20.07.-24.07.2018
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране До 26.07.2018
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. – 30.07.2018
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети кръг на класиране 02.08.2018
11. Попълване на незаетите места и записване До 11.09.2018
12. Утвърждане на осъществения държавен план прием До 14.09.2018

«« Назад