Специалности


Металорежещи машини, професия-оператор на металорежещи машини

ДНЕВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Срок на обучение е 5 години.
Завършилите получават:

  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за втора квалификационна степен след полагане на изпити по теория и практика на специалността;
Учениците от тази специалност изучават експлоатацията и настройката на металорежещите машини и технологичните им възможности. Практическите занятия провеждат в нови работилници оборудвани с два нови струга  и фреза с цифрово-програмно управление.

    Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:
  • Да разчитат работни чертежи на детайли при необходимост да изработват скица на детайли;
  • Да подбират и подготвят за работа режещи и измервателни инструменти и технологична екипировка;
  • Да настройват металорежещи машини с подходящо подбран или зададен режим за работа;
  • Да изпълняват ръчно и машинно основни видове машиностроителни операции (отрязване, струговане, фрезоване, свредловане, разкрояване;

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование
за учебната 2018-2019г съгласно Наредба №10/01.09.2018

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи в ТПГ“Стамен Панчев“ за участие в приема 20.06.-26.06.2018
2. Поставяне на общодостъпно място списъци с приетите ученици на първи етап на класиране До 03.07.2018
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 04.07 -06.07.2018
4. Обявяване на списъците с приетите ученици от втори етап на класиране До 12.07.2018
5. Записване на приетите ученици от втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втория етап на класиране 19.07.2018
7. Подаване на документи за  участие в трети кръг на класиране 20.07.-24.07.2018
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране До 26.07.2018
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07. – 30.07.2018
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети кръг на класиране 02.08.2018
11. Попълване на незаетите места и записване До 11.09.2018
12. Утвърждане на осъществения държавен план прием До 14.09.2018

«« Назад