Състав


инж.ПЕТЯ СЪБЕВА СТОЙНОВА

Длъжност: Старши учител

Висше образование - инженер по радиоелектроника ТУ София

Квалификации:

  • Нови стандарти в техническото чертане и материали в машиностроенето
  • Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците;
  • Увеличаване на възможностите за професионална квалификация, за повишаване на пригодността за заетост и на социалната интеграция, чрез създаване на Система за идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобити знания, умения и компетентности;
  • Обучение по програма за квалификация на учители - инженери, проведена в ЦЕРН, Женева, Швейцария;
  • Формиране и оценяване на основни компетентности по природни науки чрез обучение по Химия
  • Сертификат за участие по проект LEONARDO DA VINCI  
  • Интеркултурно образование и използване на интерактивни методи на обучение в гимназиите;«« Назад