Състав


ПЕТЯ ВЕНКОВА ПЕТКОВА

Длъжност: Старши учител

Петя Венкова Петкова
Е-поща: petya61@abv.bg
 
Старши учител по география и икономика и философските
дисциплини в ТПГ „ Стамен Панчев” гр. Ботевград.
Участията в проекти са много важни за мен, защото ги
считам за способ за подобряване на дейността в училище.
Работата с ученици от малцинствата са предизвикателство.
Квалификации:

  • Курс - Интеркултурно образование и използване на интерактивни методи на обучение в гимназиите;
  • Курс- Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците;
  • Курс- Интерактивни методи на обучение;
  • Базови и специфични компютърни умения на учители
  • Превенция на агресията в училище
  •  
  •  «« Назад