Състав


ПЕТЪР АНГЕЛОВ КАМЕНОВ

Длъжност: Старши учител

Бакалавар специалноост "Експлоатация на автомобила"

  • професионална квалификация учител по обучение на водачи на МПС
  • Пета професионално-квалификационна степен.
  • Курс "Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие,   агресията и други негативни прояви"
  • Курс - "Интерактивни методи на обучение"
  • Правоспособност за заваряване«« Назад