Състав


ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ДЕКОВА

Длъжност: Учител

Аз съм специалист по микроелектроника. От 2006г. работя в професионална гимназия като учител по практика в областта на телекомуникационните системи. Участвам в реализирането на проекти по различни европейски програми. В ежедневието си влагам много емоции и чувства, защото обичам професията си и учениците.
Специалност: Микроелектроника и технология на микроелектронното производство
Квалификации:

  • Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
  • Сертификат a participat la actiunile proiectului de mobilitate scolara de tip LEONARDO DA VINCI«« Назад