Състав


инж.ТАНЯ ИВАНОВА МИШЕВА

Длъжност: Учител

Таня Мишева, учител по теория,  специалност: „Телекомуникационни системи”. Завършила съм „Комуникационна техника и технологии“ със специализация  по телекомуникационна техника в ТУ гр. София
Работата в училище е истинско предизвикателство за мен, различна и вълнуваща.
Квалификации:

  • "Обучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)" - Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.
  • Certifikat of Achievement A1 и А2 level of English of Europe School for Languages and Management.
  • Kурс - Оператор на компютър «« Назад