Състав


инж.ИВЕЛИН ДРАГОМИРОВ ОРЛИНОВ

Длъжност: Старши учител

Старши учител по практика-специалност "Технология на машиностроенето и материалорежещите машини"
Квалификации:

  • Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие,агресията и други негативни прояви«« Назад