Състав


инж. КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЦЕНЕВА

Длъжност: Директор

Помощник директор - Образование-висше МГУ.
Автор и ръководител на всички проекти спечелени от училището.
Квалификации:

 • -Инженерна педагогика
 • -Учител по математика
Обучения:
 • Обучения на помощник-директори за формиране на базови                                                            управленски компетентности.
 • Трудово-правни въпроси на училищния мениджмънт. Приоритети и програми.                                на новия програмен период 2014-2020г.
 • Разработване на проекти по програма ЕRASMUS+ - Модул К1.
 • Курс по английски език - "HEADWAY- INTERMEDIATE".
 • Училището в търсене на партньори.
 • Връзката на професионалното образование и обучение с                                                                с реалния бизнес. 
 • Подготовка на предложения за проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси".
 • Разработване и изпълнение на проекти.
 • Развиване на управленски умения.
 • Учене в толерантност.«« Назад