Състав


ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ЕРЕМИЕВА

Длъжност: Старши учител БЕЛ

Висше образование  ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново, специалност българска филология 

Вярвам, че училището не е сградата, нито материалната база, а преподавателите,  които са сърцето и духът на просветата в най-широкия смисъл на това понятие.

 
  • Втора професионално-квалификациоднна степен.
  • Курс "Базови и спецефични копютърни умения на учители" към Mайкрософт 
  • Certlfcate of merlt Dr.Edward de Bono's lateral Thinking Course.«« Назад