Състав


ГАЛИНА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА

Длъжност: Старши учител

Старши учител по информатика и информационни технологии
Образование СУ "Св. св. Климент Охридски" - информатика

Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик,
да открие неговите силни страни, да ги използва максимално в часа,
за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и
да го накара да се чувства пълноценно.


Квалификации: 

 • Четвърта професионална квалификационна степен
 • Курс ръководители на компютърни кабинети към Майкрософт България
 • Интерактивни методи на обучение - Национален педагогически център
 • Интеркултурно образование и използване на интерактивни методи на обучение в гимназиите;
 • Онлайн социални умения по проект "ИКТ в образованието" ниво: Напреднал -Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
 • Онлайн курс по английски език по проект "ИКТ в образованието" Ниво: А1 - Кабината БГ ООД
 • Курс "Програма за проектиране AutoCAD"
 • А1 b Beginner level of English in conformity with the Common European Framework of Reference for Languages in the Botevgrad.
 • Certificate of complemention who haspartially completed the English Pilot Course for ITTeachers offered by the PRECISE Project
 • Курс на обучение по ключова компетенция: Трудови, социални и осигурителни права към конфедерацията на независимите синдикати
 • Обучителни модули: 
 • >> "Лидерство в мултикултурно образователна среда";
 • >> "Педагигически подходи за работа в мултикултурна образователна среда";
 • >> "Теория и тенхология на дидактическия текст"«« Назад