Състав


ТЕТЯНА КОНСТАНТИН. ПЕТКОВА

Длъжност: Учител

Казвам се Татяна Петкова.

Преподавам руски език 13 години.
Завършила съм руска филология във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”.
В работата си  влагам много емоции и чувства, защото
обичам професията си и децата. 
Квалификации:
  • Библиотекознание и библиография
  • "Интерактивни методи на обучение"
  • "Базови и специфични компютърни умения на учители" - Майкрософт
  • "Трудови, социални и осигурителни права"
  • "Обучение на пед. специалисти за работа с деца и ученици със СОП"
  • "Новейшие тенденции и практики преподавания русского язьiка как иностранного"
  • Ниво А1 училище Европа
  • "Програма за проектиране AutoCAD" «« Назад