ПриемДържавен план-прием за 2015/2016 учебна година
 

специалности

прием след форма на обучение обучение брой паралелки
521030   „Машинен оператор”        
5210301 „Металорежещи машини”  8 клас Дневна 4 години 0.5
521040   „Машинен монтьор”        
5210414 „Металообработващи машини” 8 клас Дневна 4 години 1
521040   „Машинен монтьор”        
5210414 „Металообработващи машини” 8 клас Задочна 4 години 1
523020   „Монтьор по комуникационни системи”        
5230202 „Телекомуникационни системи” 8 клас Дневна 4 години 0.5
525010   „Монтьор по транспортна техника”        
5250101 „Автотранспортна техника” 8 клас Дневна 4 години 1
521110   „Шлосер”        
5211101 „Шлосерство” 7 клас Дневна 2 години 1
525010 „Техник по транспортна техника”        
5250101 „Автотранспортна техника” 7 клас Дневна 5 години 1
         
 
Подаването на документи за участие в приема на ученици за
специалността „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА“ след седми клас
е в ПМГ „Акад. проф. д-р „Асен Златаров“ – Ботевград, а за
всички останали специалности подаването на документи
е в ТПГ „Стамен Панчев“

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

ЗА УЧЕБНАТА 2015 – 2016 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

* Документи за кандидатстване след завършено основно образование-8 клас
се подават в ТПГ "Стамен Панчев" Ботевград

 

Вид дейност

Срок

1

Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

02 - 06.07.2015 г. вкл.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 07.07.2015 г. вкл.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране.

08.07.2015 г.

4

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране.

09.07.2015 г.

5

Подаване на документи за участие във втори етап на класиране.

10.07. 2015 г.

6

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 14.07.2015 г. вкл.

7

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

15.07.2015 г.

8

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

до 17.07.2015 г. вкл.

9

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

20.07.2015 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

21.07.2015 г.

11

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

22.07.2015 г.

12

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

до 24.07.2015 г. вкл.

13

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Oпределя се от

директора

до 04.09.2015 г. вкл.

17

Утвърждаване на осъществения държавен план прием

до 11.09.2015 г. вкл.« Назад