Тестове

1. За какво служи редукционния клапан в маслената помпа?

2. За да е напълно заредена (100%) акумулаторната батерия, плътността на електролита при температура от 15 20 Со, трябва да е:

3. Благодарение на налягането в охладителната система водата завира при:

4. За да се осигури нормална работа при загряване, уплътняващата част на буталото се изработва с:

5. Детонацията, възникваща при експлоатация на двигателя може да се намали или прекрати напълно чрез:

6. Горивният процес в четири-тактовите бензинови двигатели се извършва:

7. За захранване на стартера и първоначалното пускане на ДВГ се използва :

8. Кой елемент от пневматичнана спирачна система предпазва от прекомерно повишаване на налягането ?

9. Посочете в кой отговор правилно са причислени основните части на кормилната система ?

10. От какво зависи страничната устойчивост на автомобила?

11. "Топлите" запалителни свещи работят при:

12. При кои видове спирачни механизми се получава по-добро триене между триещите се повърхности и е за предпочитане като конструкция:?

13. При достигане на максимален пусков въртящ момент в режим на пълно спиране, стартерът черпи голям ток от порядъка на:

14. При смяна на маслото в двигателя при зададения пробег:

15. Как се нарича бутален болт подвижен и в буталото и в мотовилката ?

16. Горивонагнетателната помпа на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:

17. От какво зависи големината на зарядния ток на акумулаторната батерия?

18. При двигател с два на цилиндър кой клапан е с по-малък диаметър на главата?

19. При освобождаване на педала на съединителя се появява шум. Каква е причината?

20. Наслояването на котлен камък по вътрешната повърхнина на водната риза: