Тестове

1. При изправен генератор за променлив ток(алтернатор) стойността на напрежението, поддържано от регулатора трябва да бъде:

2. Мотовилката се изработва от:

3. Посочете при какъв пробег на автомобила се сменя маслото на ДВГ?

4. Регулирането на топлинната хлабина на клапаните при ГРМ се извършва при:

5. Индикаторната диаграма изразява изменението на налягането на газовете в цилиндъра на ДВГ, като функция от изменението на:

6. Водния разтвор от етиленгликол е:

7. Коя предавка в предавателната кутия наричаме "директна"

8. Спирачка-забавител (ретардер) трябва да осигури:

9. Бързо износване на протектора на гумите се получава при:

10. Как се получава въртящия момент при електрически стартер?

11. Налягането, което създава маслената помпа зависи от:

12. Как трябва да се промени големината на пробивното напрежение при по-висока степен на сгъстяване, по-бедна смес и студен двигател?

13. Защо буталото на дизеловия двигател се уплътнява по-трудно към цилиндъра?

14. Кои фактори влияят за намаляване устойчивостта на автомобила при движение в завой?

15. Какво е предназначението на пружините в газоразпределителния механизъм, поставени на клапаните:

16. Литражът на четирицилиндров карбураторен двигател с диаметър на буталото 76мм и ход на буталото 80мм e:

17. Хидравличният амортисьор в окачването служи:

18. Как се нарича степента на нагрятост на телата?

19. Горивонагнетателната помпа на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:

20. Реле-регулатора на напрежение служи за :