Тестове

1. Капачката на долната глава на мотовилката е:

2. Предназначението на редукционния клапан в мазилната система е:

3. Възможно ли е вакуумният усилвател на спирачната система да бъде причина за неравномерната работа на двигателя?

4. Индикаторната диаграма изразява изменението на налягането на газовете в цилиндъра на ДВГ, като функция от изменението на:

5. Плочите на акумулаторната батерия са изработени от

6. Какво е предназначението на пружините в газоразпределителния механизъм, поставени на клапаните:

7. Кормилната система се състои от кормилен трапец и кормилен механизъм. Кои от изброените детайли образуват кормилния механизъм :

8. Коя предавка в предавателната кутия наричаме "индиректна"

9. Каква верига свързва при включването си силовото реле на ел. стартер?

10. Къде се намира паровъздушния клапан в охладителната система:

11. С коя позиция на показаната фигура на газоразпределителен механизъм е означен водача на клапана?

12. Какво е предимството на хипоидното пред конусното главно предаване?

13. Каква трябва да бъде конструкцията на кормилния привод, така че завой на автомобила всички колела да се търкалят без странично плъзгане:

14. Общите тенденции за буталата на съвременните високофорсирани двигатели на леките автомобили са:

15. Признак за бедна горивна смес е:

16. На какъв принцип работят маслените филтри?

17. Водния разтвор от етиленгликол е:

18. Какви са последствията от експлоатация на гуми с налягане извън допустимите граници?

19. Каква неизправност има в ДВГ, ако от изпускателните тръби излиза синкав дим:

20. Кой параметър за ДВГ се нарича степен на сгъстяване?