Тестове

1. При гуми с налягане на въздух над оптималното се получава износване:

2. Какво означава понятието „неизправност” на автомобила?

3. Посочете благодарение на кои конструктивни елементи или конструктивни особености вътрешното колело /близо до центъра на завоя/ се завърта на по-голям ъгъл отколкото външното ?

4. Натриево охлаждане на клапаните се използва при:

5. Какво означава ”предварение на подаване на искрата”?

6. Липсата на главно предаване в автомобила би довело до:

7. ABS е система в спирачното задвижване, която предпазва от:

8. Какво е предназначението на съединител/муфа/ за свободен ход в електрически стартер?

9. На какъв принцип работят маслените филтри?

10. Литровата мощност (Nл) на двигателя се повишава когато:

11. Предавателното число в предавателната кутия показва:

12. Бързо износване на протектора на гумите се получава при:

13. При зареждане на акумулаторната батерия с постоянен ток:

14. От какво зависи момента на отваряне и затваряне на клапаните:

15. Задиране или дълбоки драскотини по работната повърхност на един от спирачните дискове на предните колела води до:

16. Какъв е основния резултат от измерването при контрол на техническото състояние?

17. "Топлите" запалителни свещи работят при:

18. Как се получава въртящия момент при електрически стартер?

19. Как се извършва четиритактов работен цикъл в ДВГ?

20. Какво е означението на всесезонно моторно масло по стандарт на SAE?