Тестове

1. Към коя система се отнасят нагревателните свещи на дизелов ДВГ?

2. При спирачна система с пневматично задвижване се използува:

3. От отношението на кои параметри зависи степента на сгъстяване?

4. Означението и мерителната единица за плътност са :

5. Какво е предназначението на вентилатора в охладителната система?

6. Предназначението на коляно-мотовилковия механизъм е:

7. С коя позиция на показаната фигура е означен детайла , който оказва влияние на налягането на подаваното гориво

8. Кормилната система се състои от кормилен трапец и кормилен механизъм. Кои от изброените детайли образуват кормилния механизъм :

9. Какво е предназначението на центробежен регулатор в запалителна система?

10. Диференциалът е механизъм, който:

11. Светлинната сигнална система е предназначена

12. Кормилният трапец е предназначен:

13. Как се нарича степента на нагрятост на телата?

14. Какъв е броят на дюзите при горивна система за многоточково впръскване(пълен инжекцион), хидромеханичен тип на четирцилиндров бензинов двигател с работен обем 1580 см3 и мощност 65 kW

15. Защо при спиране на автомобила колелата му не трябва да блокират

16. Литражът на четирицилиндров карбураторен двигател с диаметър на буталото 76мм и ход на буталото 80мм e:

17. При кои двигатели се използват "студените" запалителни свещи

18. Регулирането на топлинната хлабина на клапаните при ГРМ се извършва при:

19. Какво движение извършва мотовилковата група в КММ?

20. В колко равнини са разположени вилките на карданното предаване ?