Тестове

1. Самоизключване на предавките в предавателната кутия се получава при:

2. Кои елементи осигуряват пасивната безопасност на автомобила?

3. В означението на гумата 185 / 60 R 14 84 Н, каква информация дава буквата Н?

4. Общите тенденции за буталата на съвременните високофорсирани двигатели на леките автомобили са:

5. На какъв принцип работят маслените филтри?

6. Посочете кой от изброените детайли не принадлежи на газораз-пределителния механизъм:

7. Кормилният лост /хебельт/ предава движението:

8. При първоначално пускане на ДВГ в акумулаторната батерия протича електрохимичен процес на:

9. Компресорът на пневматичната спирачна уредба изпраща въздух под налягане:

10. Как трябва да се промени големината на пробивното напрежение при по-висока степен на сгъстяване, по-бедна смес и студен двигател?

11. Каква информация дава кръговата диаграма на фазите на газоразпределение?

12. При кой режим на работа на ДВГ се изисква преобогатена /най-богата/ горвовъздушна смес ?

13. Налягането на маслото в мазилната система се отчита с:

14. Честото изгаряне на електрическите лампи в осветителната система може да бъде причинено от:

15. От какво зависи разстоянието между електродите на запалителните свещи?

16. Какво е предназначението на съединител/муфа/ за свободен ход в електрически стартер?

17. За какво се използва паровъздушния клапан в охладителната система:

18. Какви трябва да бъдат стойностите на свободния ход на спирачния педал?

19. Различни ъгли на надлъжния наклон на левия и десния шенкел води до:

20. Според броя на тактовете ДВГ се разделят на: