Тестове

1. Генераторът за променлив ток(алтернатора) има следното предназначение

2. В означението на гумата 365 / 80 R 20, каква информация дава числото 20?

3. "Пропадане" или "омекване" на спирачния педал при задействане на спирачна система с хидравлично спирачно задвижване е признак за:

4. Предавателното число в предавателната кутия показва:

5. Капачката на долната глава на мотовилката:

6. Какво е предназначението на съединител/муфа/ за свободен ход в електрически стартер?

7. От какво зависи разстоянието между електродите на запалителните свещи?

8. В следствие на неизправност на кое устройство на карбуратора е невъзможно рязко ускоряване на автомобила?

9. Благодарение на налягането в охладителната система водата завира при:

10. Как се изчислява литража на ДВГ?

11. Светлинната сигнална система е предназначена

12. На какъв принцип работят хидравличните амортисьори?

13. В дизеловата горивна система Common rail високото налягане на горивото:

14. Какъв вид трансмисионни масла се използват за хипоидни зъбни предавки?

15. Защо в заредената с антифриз охладителната система се долива дестилирана вода при необходимост :

16. Пониженото налягане, за да работи вакуумният усилвател в спирачната система на автомобили с дизелов двигател, се създава:

17. Маслената помпа на мазилната система получава движението си от:

18. Самопроизволно изключване от предавка се получава при повреден:

19. Буталните пръстени маркирани със знака “ТОР” се монтират в каналите на буталото:

20. Липсата на масло в картера на кормилната кутия на кормилния механизъм може да бъде причина за: