Тестове

1. Как се получава въртящия момент при електрически стартер?

2. Каква неизправност има в ДВГ, ако от изпускателните тръби излиза синкав дим:

3. Как се нарича степента на нагрятост на телата?

4. Кой са основните видове спирачни системи ?

5. Диференциалът е механизъм, който:

6. При кой режим на работа на ДВГ се изисква преобогатена /най-богата/ горвовъздушна смес ?

7. Предназначението на индукционната бобина в запалителната система е:

8. Посочете при какъв пробег на автомобила се сменя маслото на ДВГ?

9. Има ли положение на буталото в което и двата клапана /всмукателен и изпускателен/ са отворени едновременно ?

10. Как се изчислява литража на ДВГ?

11. Ключовете на буталните пръстени при монтаж се разполагат:

12. Водния разтвор от етиленгликол е:

13. Кога и как спира подаването на елекрическата енергия към стартера:

14. Защо се използва усилвател при хидравличната спирачна уредба?

15. Преценете, коя система съществува при бензиновите двигатели с вътрешно горене и липсва при дизеловите:

16. С коя позиция на показаната фигура на горивния факел е означена външната зона?

17. Литровата мощност (Nл) на двигателя се повишава когато:

18. Кормилният трапец е предназначен:

19. Какви механизми се монтират в задния задвижващ мост ?

20. При двигател с два на цилиндър кой клапан е с по-малък диаметър на главата?