Тестове

1. Как се получава въртящия момент при електрически стартер?

2. Коя схема на лагеруване на полувал е показана на дадения чертеж:

3. Има ли положение на буталото в което и двата клапана /всмукателен и изпускателен/ са отворени едновременно ?

4. Посочете благодарение на кои конструктивни елементи или конструктивни особености вътрешното колело /близо до центъра на завоя/ се завърта на по-голям ъгъл отколкото външното ?

5. Термостатът в охладителната система служи за :

6. Кой от елементите определя използването на постоянен ток в МПС ?

7. Какво наричаме офсет на джантата?

8. Налягането на маслото в мазилната система се отчита с:

9. Капачката на долната глава на мотовилката е:

10. Според какви параметри се избират запалителните свещи?

11. Какво е предимството на хипоидното пред конусното главно предаване?

12. Какво представлява ъгълът на изпреварване на запалването?

13. При достигане на максимален пусков въртящ момент в режим на пълно спиране, стартерът черпи голям ток от порядъка на:

14. Кое устройство на карбуратора обеднява гориво-въздушната смес:

15. Предназначението на редукционния клапан в мазилната система е:

16. Нанесете на схемата буквените означения на посочените понятия:

17. Каква неизправност има в ДВГ, ако от изпускателните тръби излиза синкав дим:

18. Как се извършва четиритактов работен цикъл в ДВГ?

19. При смяна на лампа от пътепоказателите, с различна от предписаната мощност се наблюдава следния резултат:

20. Клапанните пружини са предназначени: