Тестове

1. Какво движение извършва мотовилковата група в КММ?

2. В означението на гумата 185 / 60 R 14 84 Н, каква информация дава числото 84?

3. Какво е означението на вискозитета за всесезонно моторно масло по стандарт на SAE?

4. Каква верига свързва при включването си силовото реле на ел. стартер?

5. Какво осигурява кормилния трапец?

6. Полуваловете свързват и предават Мв от:

7. На фигурата е показана:

8. Какви трябва да бъдат стойностите на свободния ход на спирачния педал?

9. Дизеловото гориво се характеризира с:

10. Как се извършва четиритактов работен цикъл в ДВГ?

11. Карбураторът е устройство за:

12. Използване на масло в кормилната система различно от предписаното от производителя, може да доведе до:

13. Коя предавка в предавателната кутия наричаме "индиректна"

14. Реле-регулатора на напрежение служи за :

15. Наслояването на котлен камък по вътрешната повърхнина на водната риза:

16. При достигане на максимален пусков въртящ момент в режим на пълно спиране, стартерът черпи голям ток от порядъка на:

17. Времето, през което всмукателния и изпускателния клапан на ГРМ са отворени едновременно се нарича:

18. При смяна на маслото в двигателя при зададения пробег:

19. Кои са причините за измерено по- високо налягане в цилиндрите на двигателя?

20. При гуми с налягане на въздух над оптималното се получава износване: