Тестове

1. ABS е система в спирачното задвижване, която предпазва от:

2. Размерът на джантата е 6,5 х 15. Какво означава числото 6,5?

3. Капачката на долната глава на мотовилката:

4. Посочете кой от изброените детайли не принадлежи на кормилната система:

5. Кога и как спира подаването на елекрическата енергия към стартера:

6. Колко оборота извършва разпределителният вал на двутактовия дизелов двигател при един оборот на коляновия му вал?

7. Синхронизаторът е механизъм в предавателната кутия, който служи за:

8. Определете вида на гориво – въздушна смес при коефицент на въздушно отношение a< 1

9. Означението и мерителната единица за плътност са :

10. Налягането в мазилната система се измерва с :

11. Ако колелата на автомобила блокират при спиране, кои да са те ?

12. Загубата на еластичността на ресорите /пружините/ на окачването може да бъде причина за:

13. С коя позиция на показаната фигура на газоразпределителен механизъм е означен водача на клапана?

14. Увеличаването на свободния ход на кормилното колело при управление на автомобила предизвиква:

15. Кое определя броят на клетките в акумулаторната батерия ?

16. При обемното смесообразуване при дизеловите двигатели се използват:

17. Карданното предаване служи да предава Мв под непрекъснато променящ се ъгъл между валовете

18. Наслояването на котлен камък по вътрешната повърхнина на водната риза:

19. Коя от изброените системи не се отнася до пасивната безопасност?

20. Понятието "топлинно число" при запалителните свещи се използва за: