Тестове

1. При първоначално пускане на ДВГ в акумулаторната батерия протича електрохимичен процес на:

2. Как се осъществява затварянето на клапаните в ГРМ?

3. Какви трябва да бъдат стойностите на свободния ход на спирачния педал?

4. Преценете, коя система съществува при бензиновите двигатели с вътрешно горене и липсва при дизеловите:

5. Кой процес наричаме работен при четиритактовите ДВГ?

6. Предназначението на коляно-мотовилковия механизъм е:

7. Каква верига свързва при включването си силовото реле на ел. стартер?

8. Кормилният механизъм от вида "глобоидален червяк - ролка":

9. Какво наричаме офсет на джантата?

10. Термостатът в охладителната система служи за :

11. Пониженото налягане, за да работи вакуумният усилвател в спирачната система на автомобили с дизелов двигател, се създава:

12. Какво е предназначението на съединител/муфа/ за свободен ход в електрически стартер?

13. Каква трябва да бъде конструкцията на кормилния привод, така че завой на автомобила всички колела да се търкалят без странично плъзгане:

14. Кои елементи осигуряват пасивната безопасност на автомобила?

15. Какви свойства на бензините се определят от октановото число?

16. Кой параметър за ДВГ се нарича степен на сгъстяване?

17. От какво се изработва газоразпределителния вал:

18. Мотовилката е предназначена:

19. Посочете, чрез кои елементи на охладителната система може да се регулира температурния режим на двигателя:

20. На фигурата с позиция 3 е показано: