Тестове

1. Какъв вид е окачването тип „Макферсън“?

2. Как се получава въртящия момент при електрически стартер?

3. Защо се използва усилвател при хидравличната спирачна уредба?

4. Ъглово предавателно число на кормилната система е:

5. Какви свойства на бензините се определят от октановото число?

6. Литровата мощност (Nл) на двигателя се повишава когато:

7. Общите тенденции за буталата на съвременните високофорсирани двигатели на леките автомобили са:

8. "Топлите" запалителни свещи работят при:

9. Какво е предназначението на газоразпределителния механизъм?

10. Какво е означението на експлоатационното ниво за моторно масло само за бензинови ДВГ по стандарт на API?

11. Честотата на въртене на турбокомпресора достига стойности:

12. Къде се намира паровъздушния клапан в охладителната система:

13. Мотовилката е предназначена:

14. Кога и как спира подаването на елекрическата енергия към стартера:

15. "Студените" запалителни свещи осигуряват:

16. Универсалната каросерия на товарен автомобил е предназначена за:

17. Kакви процеси протичат при оловните акумулаторни батерии?

18. Какво е работен такт в ДВГ?

19. Какво е предназначението на пружините в газоразпределителния механизъм, поставени на клапаните:

20. При смяна на маслото в двигателя при зададения пробег: