Тестове

1. Признак за бедна горивна смес е:

2. Маслената помпа на мазилната система получава движението си от:

3. Полуваловете свързват и предават Мв от:

4. Посочете кой от изброените детайли не принадлежи на газораз-пределителния механизъм:

5. Как се отстранява попадането на въздух в хидравлична спирачна система:

6. За един работен цикъл на 2 тактовия ДВГ коляновия вал прави

7. Кой диагностичен признак дава представа за натягането на лагерите в кормилната кутия?

8. Кои са основните параметри за контрол на отработените газове?

9. От какво зависи разстоянието между електродите на запалителните свещи?

10. Към коя система се отнасят нагревателните свещи на дизелов ДВГ?

11. Кормилният трапец е предназначен:

12. Кое е основното предимство на дизеловия двигател?

13. За какво служи редукционния клапан в маслената помпа?

14. Показаният на схемата елементс №18 е:

15. Към подвижните части на КММ спадат:

16. Окачването на колелата, при което повдигането на едното колело не влияе на другото се нарича:

17. Какви са особеностите на фаровете за мъгла?

18. Горивонагнетателната помпа на дизелов двигател с вътрешно горене е предназначена:

19. С коя позиция на показаната фигура на газоразпределителен механизъм е означен водача на клапана?

20. При спирачна система с пневматично задвижване се използува: