Тестове

1. Пътепоказателите са елемент на :

2. Какви трябва да бъдат стойностите на свободния ход на спирачния педал?

3. Кой процес наричаме работен при четиритактовите ДВГ?

4. Кога и как спира подаването на елекрическата енергия към стартера:

5. В мазилната система най-често използваните помпи са:

6. Какъв е основния резултат от измерването при контрол на техническото състояние?

7. Диаметърът на буталото в горната част е:

8. Универсалната каросерия на товарен автомобил е предназначена за:

9. Термостатът в охладителната система служи за :

10. Различни ъгли на надлъжния наклон на левия и десния шенкел води до:

11. Какъв вид е окачването тип „Макферсън“?

12. От отношението на кои параметри зависи степента на сгъстяване?

13. Капачката на долната глава на мотовилката е:

14. Пониженото налягане, за да работи вакуумният усилвател в спирачната система на автомобили с дизелов двигател, се създава:

15. Наслояването на котлен камък по вътрешната повърхнина на водната риза:

16. За захранване на стартера и първоначалното пускане на ДВГ се използва :

17. Използване на масло в кормилната система различно от предписаното от производителя, може да доведе до:

18. Какво означава понятието „стабилизация” на управляемите колела?

19. Честото изгаряне на електрическите лампи в осветителната система може да бъде причинено от:

20. Дизеловото гориво се характеризира с: