Първи на регионално състезание във Видин 21.03.2014г