60 години от създаването на Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев”

60 години от създаването на Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев”

       ТПГ „Стамен Панчев” отбеляза с тържествена програма 60 години от паметната 1958г.,
когато е взето решението за създаване на промишленото училище по автокаросерийство. 

       Директорът на ТПГ „Стамен Панчев” инж. Катя Ценева поздрави учениците и своите колеги.
Тя припомни всички събития и личности, които са белязали пътя към успеха на
училището през изминалите години до днес.

Цялото слово може да прочетете тук!