Избори за Народно събрание - 04.04.2021г.

Избори за Народно събрание - 04.04.2021г.

С указ №9 на Президента на Република България са насрочени избори за Народно събрание на 04.04.2021 година. На този ден ще могат да упражнят правото си да избират народни представители и учениците, които са навършили 18 години към изборния ден включително.
Гласуването е висша форма на участие, достъпна за гражданите на демократични общества, и право, което трябва да бъде използвано максимално. Младите хора са способни да взимат собствени решения и е много важно на този ден да упражнят правото си да избират.
Уважаеми ученици имащи право да гласувате, информация за предстоящите избори можете да намерите на официалната страница на Централната избирателна комисия /ЦИК/.
Централната избирателна комисия е подготвила специален дигитален материал с продължителност от 2 минути, предназначен за гласуване на ученици и студенти. Материалът е побликуван на официалната страница на ЦИК в рубриката "Избори за Народно събрание 2021", подрубрики "Разяснителна кампания" - Дегитални материали за младите избиратели".Можете да получите информация и от следния линк:  https://youtu.be/E1pp_1isC9A