Обучението в електронна среда се удължава

Обучението в електронна среда се удължава

 ВАЖНО!!! Обучението в електронна среда се удължава до 13.11.2020г. /петък/ включително!
 
Уважаеми ученици и родители,
Учебният процес за всички ученици от VIII до XII клас ще продължи да се провежда  в електронна среда от разстояние до 13.11.2020 г. включително, съгласно  решение на Областния координационен щаб за София – област, при спазване  на съществуващото седмично разписание и приложения дневен режим.
Очаквайте ново съобщение за начина на продължаване на учебния процес от 16.11.2020г.
Относно отсъствията на учениците в електронния дневник:
            Учениците извиняват отсъствията си, като изпращат съответните
документи на класните ръководители.
 От ръководството на ТПГ „Стамен Панчев“-гр. Ботевград.