Съобщение обучение

Съобщение обучение

Уважаеми преподаватели, родители, ученици!
Информирам ви, че от 16.11. 2020 год. - понеделник, се възстановява присъственото обучение за учениците от 8 до 12 клас при спазване на строги противоепидемични мерки. Моля, класните ръководители да информират родители и ученици, които нямат достъп до електронни устройства.
Съгласно критериите на министъра на здравеопазването за преустановяване на присъствените учебни занятия при превишени прагови стойности от над 15% отсъстващ...
Вижте повече