Специалности

Металорежещи машини, професия-оператор на металорежещи машини

Приемът в ТПГ „Стамен Панчев” тази година е от 3 до 5 юли, осъществява се САМО онлайн: https://priem.mon.bg/

При кандидатстване в професионалната гимназия се изисква сканирано медицинско свидетелство.

ДНЕВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Срок на обучение е 5 години.
Завършилите получават:
  • Диплома за средно образование;
  • Свидетелство за втора квалификационна степен след полагане на изпити по теория и практика на специалността;
Учениците от тази специалност изучават експлоатацията и настройката на металорежещите машини и технологичните им възможности. Практическите занятия провеждат в нови работилници оборудвани с два нови струга  и фреза с цифрово-програмно управление.

    Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:
  • Да разчитат работни чертежи на детайли при необходимост да изработват скица на детайли;
  • Да подбират и подготвят за работа режещи и измервателни инструменти и технологична екипировка;
  • Да настройват металорежещи машини с подходящо подбран или зададен режим за работа;
  • Да изпълняват ръчно и машинно основни видове машиностроителни операции (отрязване, струговане, фрезоване, свредловане, разкрояване;