За нас

Техническа професионална гимназия ”Стамен Панчев”

Техническа професионална гимназия ”Стамен Панчев” е едно от най-старите училища в Ботевград. През годините, училището е преминало през различни етапи в своето развитие, претърпяло е трансформации, наложени от изискванията на времето, но се е утвърдило като училище, даващо на своите възпитаници качествено професионално образование.

Това е гимназия с неповторимо професионално излъчване. Учителите са силни, оригинални и изцяло обществено ангажирани. Посланието за равнение на училището по европейските стандарти за качествено обучение се реализират с интелектуален усет и умение. От създаването си до сега ТПГ ”Стамен Панчев” е училище, подготвящо висококвалифицирани специалисти, търсени от местните фирми.

През последните години училището участва в различни европейски проекти.

Виж повече
Виж всички проекти

нашите проекти

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е взаимодействието между учители, учениц...

Виж повече

Всички заседания на Обществения съвет са надлежно протоколирани и документацията се съхранява в канцеларията на училището. Обществения съвет и неговите членове полагат усилия и се включват активно в учи...

Виж повече