За нас

Техническа професионална гимназия ”Стамен Панчев”

Техническа професионална гимназия ”Стамен Панчев” е едно от най-старите училища в Ботевград. През годините, училището е преминало през различни етапи в своето развитие, претърпяло е трансформации, наложени от изискванията на времето, но се е утвърдило като училище, даващо на своите възпитаници качествено професионално образование.

Това е гимназия с неповторимо професионално излъчване. Учителите са силни, оригинални и изцяло обществено ангажирани. Посланието за равнение на училището по европейските стандарти за качествено обучение се реализират с интелектуален усет и умение. От създаването си до сега ТПГ ”Стамен Панчев” е училище, подготвящо висококвалифицирани специалисти, търсени от местните фирми.

През последните години училището участва в различни европейски проекти.

Виж повече
Виж всички проекти

нашите проекти

                                                        &...

Виж повече

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ Проектът цели повишаване качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промени...

Виж повече