Административно обслужване

Административно обслужване

Списък документи

  • Приемане и преместване на ученициПреглед
  • Издаване на диплома за средно образованиеПреглед
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степенПреглед
  • Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИПреглед
  • Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ2Преглед
  • Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификацияПреглед
  • Приемане на ученици в VIII класПреглед
  • Документация търгПреглед
  • Заповед за спечелилия търг ЛафкаПреглед