ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срока за подаване на заявления за допускане до ДЗИ до 20.03.2020г включително. Заявлението може да се свали от сайта от секция Административно обслужване, да се попълни, сканира или снима и да се изпрати на ел. поща на училището tpg_stamenpanchev@abv.bg. 
При невъзможност зрелостниците да го разпечатат, следва да препишат собственоръчно текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, сканират/снимат и изпратят на електронната поща на училището.