Специалности

Автотранспортна техника с интензивно изучаване на английски език, професия-техник на транспортна техника

Приемът в ТПГ „Стамен Панчев” тази година е от 3 до 5 юли, осъществява се САМО онлайн:https://priem.mon.bg/ 

При кандидатстване в професионална гимназия се изисква сканирано медицинско свидетелство.

ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
                     ПРИЕМ: - след 7 клас, 1 паралелка – 26 ученици
                                
КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години
      КВАЛИФИКАЦИЯ: Втора степен на професионална квалификация по
                                   професията „Техник по транспортна техника“
      ВЪЗМОЖНОСТИ: ​Да бъдете добър автомонтьор, да сте на „ти“ с електрониката на автомобила,
                                   да станете добър шофьор, да имате преуспяващ автосервиз,
                                   да продължите обучението си във ВУЗ.
 
В тази специалност се подготвят ученици за динамично развиващата се сфера на автотранспортната техника. Обучението е съобразено с новите технологии в автомобилостроенето и с европейските стандарти в тази област.
Професията осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта, включващи производство, експлоатация, диагностика, техническо обслужване и ремонт на автомобили. Подготовката на учениците се извършва в изцяло ремонтирани, обновени и обзаведени със съвременни машини и съоръжения работилници. Добрата подготовка, която учениците получават им дава възможност да участват в национални състезания.

 Успешно завършилите ученици придобиват следните умения:
  • Правоспособност за управление на МПС категория "B";
  • Знаят предназначението, устройството и принципа на действие на различните видове автотранспортна техника, в т.ч. техните детайли, възли, агрегати и системи;
  • Познават и прилагат технологичната последователност на специфичните дейности при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Измерват (изпитват), пресмятат и анализират всички величини, необходими при диагностика, техническо обслужване, ремонт и експлоатация на автотранспортна техника;
  • Работят с приложен софтуер
    .