Специалности

Телекомуникационни системи с интензивно изучаване на английски език, професия техник по комуникационни системи

Приемът в ТПГ „Стамен Панчев” тази година е от 3 до 5 юли, осъществява се САМО онлайн :https://priem.mon.bg/

При кандидатстване в професионална гимназия се изисква сканирано медицинско свидетелство.


ДНЕВНА  ФОРМА НА ОБУЧЕНИE
                      ПРИЕМ: След 7-ми клас
 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 години
      КВАЛИФИКАЦИЯ: Втора степен на професионална квалификация по
                                   професията 
 
    Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време.  Област, в която работят водещи технологични компании в света, в която има постоянна нужда от квалифицирани кадри.
    Тази специалност е с традиции в ТПГ „Стамен Панчев“. Училището разполага с две лаборатории - едната по електрически и електронни измервания, втората по електрически монтаж.
    Лабораториите са отлично оборудвани със съвременна  измервателна и диагностична техника, станции за запояване и разпояване на платки и готови елементи.